Omogući pristupačnost
Hrvatski English Deutsch Italiano

TROŠENJE KAO FOTOGRAFSKA INSPIRACIJA

24.06.2015

Tema DRUGOG MEDUNARODNOG NATJEČAJA INSPl­RACIJA MATERIJALOM je bila TROŠENJE KAO FOTOGRAFSKA INSPIRACIJA. Na tragu prošlogodišn­jeg, Natječaj je tematski vezan uz znanstvenu konfer­enciju MATRIB koja se primarno bavi materijalima, tribologijom i trošenjem, ali je autorima fotografima­ dana puna sloboda u interpretaciji teme Natječaja što je, ponovno, urodilo zanimljivim i raznolikim tumačenjma i rezultatima, tj. fotografijama. Temeljni kriterij žirija pri izboru fotografija koje su prezentirane na ovoj izložbi je bio originalnost pristupu temi uz ispunjenje sintaktičkih, tj. kompozicijskih i tehničkih zahtjeva fotografije što je rezultiralo odabirom 40 od 120 pristiglih fotografija koje reprezentiraju autorske radove u kategoriji pojedinačnih i serije fotografija. Osobno, posebno me veseli kreativnost koju su poka­zali svi autori koji su se prijavili na Natječaj na čemu im čestitam i zahvaljujem na pristiglim fotografijama te Vas pozivam da lzložbu koja se otvara u petak 26. lipnja 2015. godine u 19 sati, pogledate u galeriji Centra za kulturu Vela Luka.

PhD Miroslav Mikota, college prof.