Omogući pristupačnost
22°C weather in Vela Luka, croatia

Turistička 2022. godina na području Općine Vela Luka

01/20/23

Početkom godine donosimo dati kratak osvrt na proteklu turističku 2022. godinu tj. na osnovne statističke podatke.
 

U 2022. godini sukladno sustavu Evisitor na području Općine Vela Luka ostvareno je 190 989 noćenja što je povećanje od 9% u odnosu na 2021. godinu, ili 8% manje nego u referentnoj 2019. godini.
Većina kapaciteta ostvarili su povećanja u broju dolazaka i noćenja, što je vidljivo iz priložene evidencije.
Posebno treba istaknuti kamp „Mindel koji je ostvario 24% bolje rezultate u odnosu na 2019. godinu, ostale ugostiteljske objekte za smještaj sa povećanjem od 16% te hotel Adriu sa 7% boljim rezultatima uspoređujući ih sa 2019. godinom .
Ostali smještajni kapaciteti imali su manje noćenja nego u 2019. godini, a od većih objekata posebno se to odnosi na pansion Jadran sa smanjenjem broja noćenja od 80%.
Što se tiče broja gostiju po državama možemo zaključiti kako su brojke slične kao i 2021. godine, uz poseban naglasak na Slovenske državljane kako u broju dolazaka tako i noćenja.
Slovenci su ostvarili 41 282 noćenje što je čak 25% više nego u protekloj godini. Iza njih s povećanjem noćenja slijede Hrvati 28 543, Nijemci sa 28 392 te Poljaci sa 23 454 koji su imali i manje noćenja za cca. 20% .


Bez obzira što noćenja od nautičara još uvijek ne ulaze u evidenciju, njih i njihove brojke svakako moramo istaknuti, jer se radi o kvalitetnim gostima sa približno ostvarenih dodatnih 100 000 noćenja. 

Turistički ured Vela Luka