Omogući pristupačnost
26°C weather in Vela Luka, croatia

Poziv za uključenje u projekt „Korčula island“

04/25/23
Poziv privatnim iznjamljivačima za uključenje u projekt "Korčula island"

Temeljem Sporazuma o udruživanju lokalnih turističkih zajednica s područja otoka Korčule, Turistička zajednica Grada Korčule kao koordinator u ime potpisnica, turističkih zajednica općina Vela Luka, Blato, Smokvica i Lumbarda, upućuje:
Poziv za uključenje u projekt „Korčula island“
Projekt označavanja kvalitete (labelling) pod imenom „Korčula island“ je zajednički projekt turističkih zajednica otoka Korčule. Riječ je o skupini standarda i mjerila kojima se želi stvoriti nova osnova za povezivanje nositelja svih oblika smještajnih kapaciteta odnosno nuditelja usluga u turizmu posebnih interesa oznakom kvalitetet. Nadopuna je to postojećeg sustava kategorizacije s ciljem povećanja kvalitete usluge i konkurentnosti.
Prednost uključivanja u sustav označavanja kvalitete za nositelje je prvenstveno promidžba u okviru aktivnosti lokalnih turističkih zajednica i to putem:
• službenih internetskih stranica,
• otočne internetske stranice,
• tiskanih materijala koji će se distribuirati u turističkim uredima, putem turističkih sajmova ili prezentacija.
Način prijave:
Ispunite prijavnicu i dostavite u ured LTZ najkasnije do 21. svibnja 2023. godine;
Priložite fotokopiju dokumenta kojim se dozvoljava bavljenje djelatnošću (za smještaj isti je dostupan u e-visitoru te ga nije potrebno dostavljati);
Priložite minimalno 5 fotografija objekta u digitalnom formatu (fotografije će se koristiti za promidžbu Vašeg objekta stoga moraju biti prihvatljive kvalitete – široke minimalno 1900 piksela i snimljene u *.jpg formatu. Fotografije nazvati na sljedeći način: “ime odredišta ime subjekta smještajni kapacitet 00x.jpg”).
Nakon što se utvrdi da objekt odgovara zadanim kriterijima, moći ćete istaknuti oznaku kvalitete na predmetnom objektu, te ostvariti prednost od ponuđene promidžbe.
Sve detalje i informacije možete dobiti u uredu Vaše lokalne turističke zajednice!
U linkovima svi potrebni dokumenti: