Enable accessibility
Hrvatski English Deutsch Italiano

PLAĆANJE TURISTIČKE ČLANARINE ZA 2020. GODINU

10/12/2020

Poštovani iznajmljivači,

I ovim putem vas želimo informirati o novom načinu i rokovima plaćanja turističke članarine za 2020. godinu .

Naime, sukladno novom Zakonu o članarinama Turističkim zajednicama koji je stupio na snagu 1.1.2020. godine uveden je novi obračun paušalnog plaćanja turističke članarine prema broju kreveta u iznosu od 45 kn za osnovni krevet te 22,50 kn za pomoćni krevet.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_02_14_251.html

Dana 31. srpnja 2020. u Narodnim novinama objavljen Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici, temeljem kojeg je godišnji iznos paušalne turističke članarine umanjen za 50%, dok se u potpunosti oslobađa plaćanja na pomoćne krevete.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_07_88_1674.html

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi novi Obrazac TZ 2 do 15. siječnja 2021. u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu.
Iznos paušala za osnovni krevet je smanjen na 22,50 kn, dok pomoćni krevet ne ulazi u obračun.

Novi obrazac se nalazi u prilogu, a možete ga preuzeti i u našem uredu.

Ukoliko niste sigurni kako ispuniti obrazac, slobodno nas nazovite i dobit će te sve potrebne upute, a isto možete dobiti i u našem uredu, radnim danom od 8:00-15:00.

Za sve eventualne nejasnoće stojimo na raspolaganju.


Turistički ured Vela Luka