Abilitare l'accessibilità
Hrvatski English Deutsch Italiano

Manifestacija koja je obilježila početak turističke predsezone i prezentirala bogatstva turističke ponude šireg područja Splita kao turističke destinacije.

Manifestacija je podijeljena u dva dijela: predstavljanje proizvođača najboljih suvenira iz cijele Hrvatske i izbor najoriginalnijih suvenira u više kategorija (umjetnički, uporabni, prehrambeni i etno suvenir) te predstavljanje svih oblika turističke ponude šireg područja destinacije – posebne kategorije novi sadržaji i atrakcije. S tim u vezi ova manifestacija sadržava i natjecateljski karakter – izbor najoriginalnijeg suvenira, za što se mogu natjecati proizvođači iz cijele Hrvatske. Natjecateljskim karakterom projekta se potiče kvalitetu turističkih proizvoda s ciljem stvaranja visoko sofisticirane turističke ponude destinacije.

Na Festivalu su se predstavile turističke zajednice Kaštela, Solin, Sinj, Dugopolje, Vela Luka, Klis, Nacionalni park Krka, te Muzej alke i 95 izlagača.

Udruga „Naši trudi“ iz Vele Luke prezentirala je svoju ponudu originalnih proizvoda izrađenih tradicionalnim načinima od prirodnih materijala pronađenih lokalno. Na taj način promiče i čuva Dalmatinsku otočku baštinu. Udruga broji 13 članova od kojih je 9 sudjelovalo na manifestaci ji, a sve je pripremila, organizirala i vodila predsjednica udruge Jagoda Oreb Domljanović.

Više članova je sudjelovalo u natjecanju za najoriginalniji suvenir u nekoliko kategorija.

Udruga „Naši trudi“ osvojila je 1. Mjesto za Etno suvenir „Tvrđava“ – ručno klesani kameni suhozid autorice Paule Franulović Žuvele i 1. Mjesto za Ekološki suvenir „Simfonija od papira“ – eko art kolekcija autorice Dragice Kovačić.

Naglašavamo da je naša ponuda autohtonih radova proizvedenih tradicionalnim načinima u spoju sa recikliranjem izazvala veliku pažnju i mnoge riječi pohvale, te je organizator time potaknut otvorio novu kategoriju natjecanja - Ekološki suvenir.

Udruga „Naši trudi“ je svo vrijeme trajanja Festivala predstavljala Turističku zajednicu Vele Luke, kojoj se i zahvaljuje na uvijek ukazanoj podršci i suradnji.

Projekt čija je realizacija započela u vrijeme Sudamje nastavit će se tokom godine kada će svi zainteresirani turistički subjekti dobiti svoje mjesto na novom turističkom portalu SPALATUM D.M.C., na kojem će se naći svi segmenti turističke ponude destinacije. Svi sudionici EXPO-a bit će uvršteni i u katalog koji će svoju promociju imati na festivalu SPALATUM EXPO u svibnju 2017. godine.

IZVOR: Jagoda Oreb Domljanović