Omogući pristupačnost
28°C weather in Vela Luka, croatia

JAVNI POZIV OPĆINE VELA LUKA U SVRHU ORGANIZIRANJA RIBARSKIH ILI ZABAVNIH VEČERI

06/02/23

Na temelju članka 39. Statuta Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka 11/21) Načelnica Općine Vela Luka objavljuje

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za zakup javne površine u svrhu organizacije ribarskih ili zabavnih večeri na području Općine Vela Luka.
Općina Vela Luka poziva sve zainteresirane udruge i poslovne subjekte (ugostitelji, OPG-ovi, hoteli i sl.) koji imaju sjedište u Veloj Luci na iskazivanje interesa za najam javne površine na području Vele Luke u svrhu održavanja ribarskih ili zabavnih večeri tijekom manifestacije „Luško lito 2023“.
Obvezni elementi programa za ribarske večeri su: glazba uživo, ponuda pića (barem jedna vrsta vina), ponuda hrane (barem dvije vrste ribljih jela).
Obvezni elementi programa za zabavne večeri su: glazba uživo, ponuda pića i ponuda hrane.
Turistička zajednica Vela Luka će financijski i promotivno podržati organizaciju ribarskih ili zabavnih večeri.
Prijave za iskaz interesa trebaju sadržavati:
• Naziv/ime i prezime ponuditelja (adresa sjedišta/prebivališta, ime i prezime odgovorne osobe, telefon, e-mail, broj žiro računa (IBAN) i naziv banke.
• Detaljni opis vrste ponude koja se nudi, jela, pića, napitaka i drugih sadržaja; kao i termin na koji se prijava odnosi.
• Prijedlog lokacije na kojoj bi se događaj održao.

Ribarske ili zabavne večeri planiraju se održavati četvrtkom tijekom mjeseci lipanj, srpanj i kolovoz 2023.g.
Dostupni termini su: 29.6.2023., 6.7.2023., 13.7.2023., 3.8.2023., 10.8.2023., 17.8.2023., 24.8.2023., 31.8.2023.
Prijavitelji mogu iskazati interes za organizaciju jedne ili više ribarskih/zabavnih večeri.
Ribarske/zabavne večeri održavati će se u centru mjesta na lokaciji koju Općina Vela Luka usuglasi sa zakupnikom.
Svi ostali detalji definirati će se ugovorom o Zakupu javne površine.
Prijave se podnose na adresu: Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka ili na e-mail: opcina@velaluka.hr .
Rok za predaju prijava je 12.06.2023.g. do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

 

KLASA: 363-05/23-01/014
URBROJ: 2117-21-01
Vela Luka, 02.06.2023.


Općinska načelnica
Katarina Gugić, bacc.oec.