Omogući pristupačnost
Hrvatski English Deutsch Italiano

INTERAKTIVNA RADIONICA O TURIZMU VELE LUKE

22.01.2016

Općinsko vijeće Općine Vela Luka je u kolovozu 2014. godine donijelo Odluku o izradi strategije razvoja turizma na području Općine Vela Luka. Izrada ovog strateškog dokumenta je u skladu sa smjernicama iz Strategije razvoja turizma Dubrovačko neretvanske županije za razodblje 2012.- 2022. Ciljevi izrade ovog strateškog dokumenta su:
da se utvrde ciljevi razvoja turizma u općini Vela Luka,
da Strategija bude provediva u praksi,
da doprinese unapređenju razvoja turizma na području Općine Vela Luka.
Članovi Odbora za poljoprivredu i gospodarstvo Općine Vela Luka su nakon provedene procedure odabrali uglednu konzultantsku tvrtku Horwath i Horwath Consulting Zagreb d.o.o. za izrađivača studije.
Strategija će između ostalog definirati viziju i koncept razvoja turizma Vele Luke kao idealne slike budućnosti sa konkretnim preporukama i planom aktivnosti na kratki i srednji rok. U cilju provedbe aktivnosti na izradi studije održan je u uredu načelnika općine Tonka Gugića inicijalni "kick-off" sastanak sa predstavnicima Općine i Turističke zajednice.
Također, ovog utorka (19.01.2016.) u prepunoj konferencijskoj sali poslovne zgrade tvrtke Facta Vera, održana je zanimljiva uvodna interaktivna radionica s glavnim turističkim i sa turizmom povezanim subjektima, a u cilju definiranja i analize postojećeg stanja. Na radionici su identificirani ciljevi i vrijednosti na kojima bi trebao počivati razvoj turizma Vele Luke. Nakon ovih aktivnosti predstavnici tvrtke Horwath HTL su održali pojedinačne sastanke sa ključnim dionicima turističkog sektora, te su izvršili obilazak turističkih područja naše Općine.

www.velaluka.hr