Barrierefreiheit aktivieren
Hrvatski English Deutsch Italiano

MARKETINŠKE AKTIVNOSTI TZ-A OTOKA KORČULE TEMELJEM POTPISANOG SPORAZUMA

18.03.2021

Turističke zajednice otoka Korčule održale su 17. ožujka 2021. četvrti koordinacijski sastanak, a vezano uz provedbu programa/projekata definiranih Sporazumom o udruživanju lokalnih turističkih zajednica s područja otoka Korčule.
Tema sastanaka bili su programi marketinških aktivnosti koji se odnose na aktivnosti u tijeku: redizajn postojeće image brošure otoka “Visit Island Korčula”, izrada slogana otoka Korčule te grafička dorada postojećeg logotipa klastera Korčula kao i integracija istih u novu web stranicu www.visitislandkorcula.com, koja je u završnoj fazi izrade.
Također, tema rasprave bili su projekti vezano uz razvoj aktivnog turizma otoka Korčule, poglavito označavanje posebnim standardima (labelling) smještajnih i drugih objekata. Turističke zajednice postavile su ambiciozan plan razvoja održivog turizma te podizanje kvalitete usluga u svim segmentima. Jedna od aktivnosti je i dodjela oznaka kvalitete predviđena za sve vrste smještajnih objekata: „Bike friendly“, „Hike friendly“ i „Eco friendly“. Osim smještajnih objekata oznake će se dodjeljivati i drugim dionicima u turizmu: agencijama i tvrtkama koje se bave prijevozom. Između ostalog, cilj je potaknuti uspostavu partnerskih odnosa svih dionika uključenih u proces s ciljem bolje zajedničke promocije.
Nadalje, prezentirani su daljnji koraci vezano uz trasiranje i označavanje zajedničke bicilističke rute otoka koja će integrirati i povezati postojeće lokalne rute. Slijedom toga pristupiti će se postavljanju unificirane biciklističke signalizacije.
Nastavno na održani sastanak koordinator aktivnosti (TZG Korčule), sukladno Sporazumu, raspisati će do kraja ožujka javne pozive za izradu slogana otoka Korčule te za Označavanja kvalitete (labelling) u hotelskom, kamp i obiteljskom smještaju te turističkim agencijama.