hr en de it

PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI TZ-A U POGLEDU ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA VELE SPILE

11.07.2018


Protekli tjedan Turistička zajednica općine Vela Luka postavila je na lokaciji Dominče (trajekt Korčula - Orebić) novi promidžbeni pano Vele spile, dok je postojeći u predjelu Mala kapja dijelom obnovljen.
Za postavljanje panoa ishođene se sve potrebne dozvole od Hrvatskih cesta i Grada Korčule dok je pano je postavljen u suradnji sa firmom Beato signal d.o.o.
Nakon promidžbenih aktivnosti putem udruženog oglašavanja u suradnji sa HTZ-om koje uključuje promižbu putem facebooka u inozemstvu, te na trajektima i katamarana Jadrolinije ovo je još jedna od aktivnosti TZ-a na promidžbi našeg arheološkog lokaliteta. Vrijednost navedene promidžbe bez tiskanih materijala je oko 50 000 kn.

Turistički ured Vela Luka