hr en de it

BICIKLISTIČKE RUTE ZA 2019. GODINU

29.01.2019

Turistička zajednica objavila je na svojoj web stranici nove sadržaje postojećih biciklističkih ruta, na kojima se radilo još od kraja ljeta protekle godine. One uključuju nove tekstove, fotografije, gps tragove, karte isl. a sve u cilju bolje informiranosti naših gostiju posebno u pred i posezoni. Sve četiri rute mogu se pogledati na našim web stranicima pod linkom aktivni odmor – biciklističke rute. Prijevodi za sve četiri staze dostupne su i na engleskom jeziku, a uskoro slijedi prijevod i na njemačkom jeziku.

Trenutno su u tijeku pripreme za izradu i postavljanje novih standardiziranih putokaza za staze čije se postavljanje sukladno planu očekuje tijekom mjeseca ožujka.

Sve ovo vrlo je važno i za manifestaciju Vela Luka Outdoors za koju se i ove godine očekuju niz novosti na kojima u suradnji sa partnerima već intenzivno radimo. Napominjemo da je termin se održavanja navedene manifestacije već definiran, a odnosi se na period od 20.09. – 22. 09. 2019. godine.

Staze možete pogledati na na slijedećem pod linkom aktivni odmor - biciklističke rute.

tzvelaluka.hr/en/cycling-routes 

tzvelaluka.hr/hr/biciklisticke-rute